ochrana dat

1. Všeobecná upozornění k zacházení s vašimi údaji.

To pečlivé a svědomité zacházení s vašimi osobními údaji a její ochrana je nám velmi důležité. Ty následující pokyny Vám objasní, jak se Liberation-Express provozovaný tou Clinigo GmbH , Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg (následně nazývané „Liberation-Express“ nebo „my“) provozuje a s vašimi údaji zachází. Pro nás je samozřejmé s našimi uživateli spolupracovat, když jde o zachování jejich soukromé sféry. Které informace eviduje, jak se tyto používají a jak se ty příslušnými osobami můžou nahlédnout, změnit nebo zrušit, se následně podrobně popisuje. Jestliže není něco jinak stanoveno, podléhá to užívání veškerých, osobně se vztahujících dat, které my o našich uživatelích ukládáme a užíváme, této ochraně dat.

2. Odpovědné místo

Všechny, osobně se vztahující údaje, které my shromažďujeme se u té Clinigo GmbH , Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg, zastoupená jejím jednatelem Markus Bönig, shromáždují, užívají a zpracovávají. Nám je ta bezpečnost a ta ochrana všech osobních dat důležitá, proto pro nás platí nejpřísnější dodržení všech ustanovení Telemedien zákona (TMG), jakož i té ochrany dat EU (DSGVO).

3. Zákonem předepsaný zplnomocněnec ochrany dat

My jsme pro naši firmu zplnomocněnec ochrany dat obeslali. Ten zplnomocněnec ochrany dat je dosažitelný pod adresou odpovědného. Doplňte prosím tu adresu při kontaktu poštou s upozorněním "Zplnomocněnec ochrany dat". Emailem zastihnete našeho zplnomocněnce osobních dat, Markus Bönig, přes následující email adresu: m.boenig@Liberation-express.cz

4. Které údaje shromažďuje a ukládá Liberation-Express?

1. Každý přístup na naše internetové vystoupení pod www.test-express a každé odvolání jednoho, na web stránce uloženého, souboru dat se protokoluje. To uložení slouží interním, na systém se vztahujícím a statistickým účelům. Protokolují se: Název toho odvolaného souboru dat, datum a čas odvolání, převedené množství dat, hlášení o úspěšném odvolání, webový browser a dotazující doména. My obdržíme a uložíme mimoto určité informace, jako IP adresu, typ browser a čas přístupu, které ten počítač každého uživatele na nás automaticky zašle. Tyto informace může CliniGo v anonymní formě ukládat; vy nám pomůžete chápat to navigační chování našich uživatelů. Právním základem pro to zpracování těchto dat jsou oprávněné zájmy podle art. 6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno f) DSGVO, to zobrazení té web stránky zásadně umožnit. Mimoto můžete, na té web stránce, využít různé služby, u kterých se – jen s vaším zvláštním souhlasem – další, osobně se vztahující údaje, zpracovávají, které se následovně uvádějí. 2. S vaší registrací jako uživatel na té web stránce www.Liberation-express.cz se od vás ukládají následující údaje. Vaše jméno a příjmení, váš název ulice, vaše PSČ, jakož i vaše bydliště. Mimoto váš datum narození, vaší emailová adresa a vaše číslo mobilu, vaše pohlaví, jakož i vaše číslo občanského průkazu. S nabytím znaleckého posudku ukládáme mimoto vaší, pro zaplacení u poskytovatele služeb, použitou email adresu.

5. Cookies

Liberation-Express nepoužívá žádné cookies. Cookies jsou malé databanky (alfabeticky číslované identifikační znaky) na vašem počítači, které můžou ukládat informace, které vy, s vaší docházkou na internetu, zveřejňujete. Ty se přenášejí prostřednictvím příslušného web browser na pevný disk počítače. Cookies nemůžou informace z jednoho počítačového systému přenášet. Ty pomáhají naopak zákazníkovi, jeho obnovenou docházku udělat jak možno jednoduchou a příjemnou

6. K čemu využívá Liberation-Express ty shromážděné údaje?

Vaše, osobně se vztahující, údaje, používáme jen, abychom vám nabízeli bezpečný, efektivní a na vás přizpůsobený servis na naší web stránce. To vymazání těch uložených údajů se provede, když vy váš souhlas k uložení odvoláte, když vaše vědomost ke splnění toho, s uložením sledovaného, účelu již není potřebná nebo když jejich uložení, není (již dále) z jiných zákonných důvodů, přípustné.

7. Předává Liberation-Express ty obdržené údaje dál?

Liberation-Express nesděluje vaše údaje žádné další firmě (třetí) k účelům marketingu. K dalšímu předání informací na třetí může dojít v následujících případech: • Když vy jeden z našich produktů koupíte a rozhodnete se k platbě kreditní kartou, předáme vaše údaje na našeho platebního poskytovatele služeb. (viz bod 9) • Ochrana té Liberation-Express web stránky, ostatních uživatelů jakož i jiných třetích: Když to slouží k vysvětlení zneužití té Liberation-Express-web stránky nebo k právnímu stíhání, se ty, osobně se vztahující údaje, předají na úřady trestního stíhání, jakož popř. na poškozené třetí. To se stane ale jen tehdy, když má Liberation-Express konkrétní důvody na nezákonné popř. neoprávněné jednání. • Zákonné povinnosti: Liberation-Express je zákonně k tomu povinen, na dotazy určitých veřejných míst podat informace. To jsou úřady trestního stíhání, úřady, které ověřují pokutou osvědčující správní delikty a finanční úřady. Nadále mají i určitá spotřebitelské svazky a sdružení na ochranu hospodářské soutěže zákonný nárok na vydání údajů.

8. Vaše práva

Jako příslušná osoba máte následující práva: • Vy máte právo na informace ohledně těch, vás se týkajících, osobních dat, které ten odpovědný zpracovává (art. 15 DSGVO), • Vy máte právo na korekci těch, na vás se vztahujících dat, jestliže jsou tyto nesprávné nebo neúplně uložené (Art. 16 DSGVO), • Vy máte právo na vymazání (Art. 17 DSGVO), • Vy máte právo, zažádat o omezení rozšiřování vašich, osobních dat. (Art. 18 DSGVO), • Vy máte právo na přenositelnost dat. (Art. 20 DSGVO), • Vy máte právo odporu proti zpracování vašich, vás se týkajících, dat. (Art. 21 DSGVO), • Vy máte právo se nepodrobit jednomu rozhodnutí, spočívajícím výhradně na automatickém zpracování – včetně Profiling -, které oproti vám vyvine právní činnost, nebo jí podobným způsobem omezí. (Art. 22 DSGVO), • Vy máte právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu, při domnělém porušení práva na ochrany údajů. (Art. 77 DSGVO). Příslušný je ten dozorčí orgán na vašem běžném místě pobytu, pracovního místa nebo na místě toho domnělého porušení. K tomu, nebo při dotazech k zásadám ochrany osobních údajů u Liberation-Express se můžete kdykoliv obrátit na naše zákaznické centrum: Email adresa: info@Liberation-Express.cz telefonní číslo: +49 040-53798-1562, fax číslo: +49 (0) 40 - 53798 1569.

9. Integrace Novalnet / Full Payment Service Provider

Ten, za zpracování odpovědný, integroval na této internetové stránce komponenty té Novalnet AG. Ta Novalnet AG je Full Payment Service provider, který přebere to vyřízení platby. Zvolí li ta příslušná osoba během postupu objednávky v tom Online-Shopu jeden platební způsob, tak se automatizované údaje té příslušné osoby předají na Novalnet AG. S volbou varianty placení, souhlasí ta příslušná osoba s tím, k vyřízení té platby, převedením osobních dat. U těch, na Novalnet převedených osobních údajů, se jedná obvykle o jméno, příjmení, adresu, pohlaví, email adresu, IP adresu a popř. datum narození, telefonní číslo, číslo mobilu, jakož i o jiné údaje, které jsou k vyřízení té platby potřebné. K vyřízení kupní smlouvy jsou potřebné i osobně se vztahující údaje, které jsou ve spojení s tou příslušnou objednávkou. Obzvlášť může dojít k vzájemné výměně informací o platbě, jako bankovního spojení, čísla karty, data platnosti a CVC kódu, údajů o zboží a službách, cenách. To převedení údajů sleduje obzvlášť tu kontrolu identity, platební administraci a tu prevenci podvodu. Ten, za zpracování odpovědný, bude té Novalnet AG osobní údaje obzvlášť tehdy předávat, když je oprávněný zájem k tomu předání dán. Ty, mezitím již té Novalnet AG a tomu, na zpracování údajů odpovědnému, vyměněné osobní údaje se možná tou Novalnet AG předají na komerční informační kanceláře. To převedení sleduje kontrolu identity a bonity. Ta Novalnet AG předá ty osobní údaje i na dodavatele služeb a subdodavatele, když je to ke splnění těch smluvních povinností potřebné, nebo když se ty údaje mají zpracovat. Ta příslušná osoba má možnost ten souhlas se zacházením s osobními údaji kdykoliv oproti té Novalnet AG zu odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které se povinně musí zpracovávat, využívat nebo převádět na (smluvní) vyřízení platby.

Uzavřít X

Ta URL té internetové stránky byla do tvého mezi odkladu okopírovaná.

Vlož jí teď jednoduše přímo do tvých -Media- kanálů

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter